RD Strapákoví

Cieľ projektu

Navrhnúť vhodné dispozičné riešenie pre rekonštrukcie interiérových priestorov RD.

Koncept riešenia

Nosné priečky bolo nutné ponechať, tým sa priestor rodrobil a málo presvetlil. 

Realizácia

Projekt zatiaľ nebol realizovaný z dôvodu chýbajúcich finačných prostriedov.