Obchodný priestor - predajňa

Požiadavka bola naprojektovať obchodný priestor spolu s kanceláriou a prisluchajúcim menším skladom.

Cieľ projektu

Navrhnúť vhodnú priestorovú dispozíciu obchodného priestoru spolu s príručným skladom a kanceláriou.

Koncept riešenia

Navrhnutý priestor s rozlohou 87m2 bol rozdelený na predajňu s 52m2 a ostatný priestor.

Realizácia

Realizácia priestoru navrhuje aplikovať moderné postupy s prihliadnutím požiadavky investora.