Exteriér RD Nozdrovicky

Návrh exteriéru RD mladej rodiny Nozdrvických s použitím moderných prírodných prvkov dreva a kameňa. Stavba je umiestnená v Štúrove.

Cieľ projektu

Navrhnúť moderný exteriér RD s použitím prvkov prírodného dreva a kameňa. 

Koncept riešenia

Pôdorys stavby bude nezmenený štvorec, preto je vhodné objekt opticky zdynamizovať.

Realizácia

Pri realizácii boli použité moderné stavebné prvky a technológie.